Nors ir vasara, tačiau moksleiviams tai netrukdo susitikti ir aptarti svarbiausių klausimų. Rugpjūčio 17 d. Jonavos „Apskritas stalas“ (JonAS) drauge su Jonavos moksleivių savivalda susitiko su Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokinių taryba aptarti jų nuostatų atnaujinimą. Susitikimo metu taip pat buvo diskutuota ir dėl organizuojamų renginių mokykloje.

JonAS atlikęs mokinių apklausą rado ganėtinai opią problemą dėl mokyklos renginių. Šiai dienai, moksleiviai, norintys dalyvauti kai kuriuose mokyklos organizuojamuose renginiuose, turėjo mokėti dalyvio mokestį, kuris būdavo skiriamas prizų steigimui. JonAS nuomone, mokyklos renginiai privalo būti nemokami ir prieinami visiems moksleiviams, todėl paskatinome Senamiesčio gimnazijos mokinių tarybą išspręsti šią problemą bendradarbiaujant su moksleivių savivalda ir „Apskrituoju stalu“.