JonAS veikla

Esame regioninė jaunimo organizacijų taryba (RJOT), kuri atstovauja jaunimo interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Skatiname jaunimo organizacijų plėtrą Jonavos regione, jų tarpusavio bendradarbiavimą ir tobulėjimą.

Jaunimo politikos pagrindų įstatyme yra nustatyta, kad Lietuvos ir regioninės jaunimo organizacijų tarybos (toliau – RJOT) koordinuoja jaunimo organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo, keitimosi informacija, organizacijų galimybių stiprinimo, pozityvaus požiūrio į visuomeninę veiklą formavimo srityse ir tam įgyvendinti yra nustatyti keli pagrindiniai tikslai:

skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas, skatinti jaunimo savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą, skatinti visuomenei ir valstybei naudingą jaunimo veiklą, inicijuoti bei skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime, atstovauti jaunimo interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, skatinti jaunimo organizacijų plėtrą regionuose.

Jaunimo interesų atstovavimas

Siekdami kuo efektyviau atlikti vieną iš savo pagrindinių funkcijų – jaunimo interesų atstovavimą, esame įsitraukę į įvairias Jonavos r. savivaldybės sudarytas tarybas, darbo grupes ir pan., kuriose keliame jaunimui aktualius klausimus ir atstovaujame jų nuomonę.

Mokymai, pagalba jaunimo organizacijoms

Mes manome, jog būtent jaunas žmogus yra ne tik Lietuvos, bet viso pasaulio ateitis, todėl vienas iš pagrindinių mūsų tikslų – sklandus, efektyvus ir produktyvus jaunimo organizacijų darbas, kuriame suteikiamos galimybės savirealizacijai jaunimui, todėl dažnai organizuojame renginius, kurie keltų organizacijų-narių kompetencijas ir skatintų juos tobulėti.

JonAS visuomet arti jaunimo organizacijų – vykstame į susitikimus su organizacijomis, jų susirinkimus siekdami suteikti joms pagalbą bet kokiu iškilusiu klausimu. 

Tyrimai, analizės

Siekdami kuo kokybiškiau atlikti tinkamą jaunimo interesų atstovavimo funkciją, atliekame apklausas, tyrimus, kuriuose dalyvauja Jonavos r. gyvenantis jaunimas. Nuolatos bendradarbiaujame su JonAS organizacijomis-narėmis, jog išgirstume jų nuomonę, poreikius ir problemas.