JonAS valdyba sudaroma iš organizacijų narių atstovų, bet ne daugiau kaip 1 atstovas iš organizacijos. Valdybos nariai sprendžia einamuosius organizacijos klausimus ir pasiskirsto atsakomybes už atskiras sritis, kurias kuruoja dirbdami drauge su biuru.

Revizorius tikrina finansinę Sąjungos veiklą ir yra renkamas visuotinio-narių susirinkimo metu vienerių metų kadencijai.

JonAS valdybos narė

Kristina Vaškevičienė

mob nr.: +370 638 29347
el. paštas: [email protected]

JonAS valdybos narė

Giedrė Tarasevičiūtė

mob nr.: +370 604 93026
el. paštas: [email protected]

JonAS valdybos narė

Simona Damulienė

mob nr.: +370 673 97733
el. paštas: [email protected]

JonAS revizorius

Alina Batulevičienė

mob nr.: +370 678 64 509
el. paštas: [email protected]

Pin It on Pinterest